IAB Türkiye adına Ipsos KMG ve Gemius’un yürüttüğü IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması Eylül 2011 verilerine göre IAB üyesi sitelere giren 21 milyon ki-inin %69’u (14.6 milyon birey) haber sitelerini Internet’ten takip ediyor.
Araştırmanın Eylül 2011 verilerine göre haber sitelerini ziyaret eden 14.6 milyon kişi bu sitelerde 4.4 milyar sayfa gösterimi yapmış (bu rakam Eylül ayında kaydedilen toplam sayfa gösterim sayısının %42’sine denk düşüyor) ve bu sitelerde toplam 70 milyon saat geçirmiş.
Internet Ölçümleme Araştırması Eylül verileri, Ağustos ayındaki haber sitelerinde gözlemlenen gerçek kullanıcı (real user) sayısındaki düşüşün yine yükselişe geçtiğini ortaya koyuyor. Öte yandan haber sitelerinin sayfa gösterim sayısı ve sitelerde geçirilen süre Eylül’de düşüş gösteriyor. Bu durumu yaratan temel etken Eylül ayının daha kısa olması ve Ramazan Bayramı’nda tatile gidenlerin Internet’te önceki aylara oranla daha az zaman geçirmiş olması.

Haber sitelerini kimler kullanıyor?

Haber sitelerinin demografik profilleri incelendiğinde, bu siteleri ziyaret eden bireylerin
Internet nüfusuna paralel özelliklere sahip olduğu görülüyor.

YAŞ

Örneğin, genel Internet nüfusunda da olduğu gibi haber sitelerine girenlerin yaklaşık üçte
ikisini 15-34 yaş arası bireyler oluşturuyor.

Tablo 1 _ 2011 Eylül ayında genel Internet kullanıcıları ve haber sitesi takipçilerinin yaş dağılımı

Ancak, haber sitelerine giren bireylerin davranışlarına bakıldığında kullanıcı sayısı, sayfa
görüntüleme ve sitede geçirilen süre dağılımı farklılık içeriyor. Özellikle bazı yaş
gruplarının sayfa gösterimi ve geçirilen süre temelinde öne çıktığı göze çarpıyor.

Tablo 2 _ 2011 Eylül ayında haber sitesi takipçilerinin, yapılan sayfa gösterim sayılarının ve sitelerde geçirilen sürenin yaşa göre dağılımı
Haber sitelerine girip sadece ana başlıklara göz atıp çıkma alışkanlığı 25 yaş altı grupta, yani gençlerde bir trend oluşturmuş durumda. Haber sitelerine giren kullanıcıların %45’ini oluşturan 25 yaş altı bireylerin bu sitelerde yaptıkları sayfa gösterim sayısı sitelerde yapılan toplam sayfa gösterimlerinin %27’sini oluşturuyor. Haber sitelerinde geçirilen toplam sürenin %19’u gençler tarafından gerçekleştiriliyor.
35+ kitle ise haber sitelerine giren bireylerin %28’ini oluşturuyor ve haber sitelerine 25-34 yaş grubundan daha fazla zaman ayırıyor. Sayfa gösterimlerinin %36’sı 35+ yine bu kitleden geliyor.

CİNSİYET

Internet kullanıcılarında görülen kadın erkek dağılımı haber sitelerini takip eden bireyler arasında da benzer şekilde seyrediyor. Haber sitelerini ziyaret edenlerin yarısından çoğunu genel ortalamada da olduğu gibi erkekler oluşturuyor.

Tablo 3 _ 2011 Eylül ayında genel Internet kullanıcıları ve haber sitesi takipçilerinin cinsiyet dağılımı
İnternet kullanıcılarının haber sitelerindeki davranışları cinsiyet bazlı incelendiğinde erkeklerin haber sitelerine daha fazla ilgi gösterdiği gözlemleniyor. Haber sitelerindeki sayfa gösterimlerin %69’u ve toplam sürenin % 68’i erkekler tarafından oluşturuluyor.

Tablo 4 _ 2011 Eylül ayında haber sitesi takipçilerinin, yapılan sayfa gösterim sayılarının ve sitelerde geçirilen sürenin cinsiyete göre dağılımı

EĞİTİM

İnternet nüfusunun genel eğitim dağılımıyla paralellik gösteren haber sitelerinin ziyaretçilerinin %49’unu lise ve üzeri eğitim seviyesindeki bireyler oluşturuyor.

Tablo 5 _ 2011 Eylül ayında genel Internet kullanıcıları ve haber sitesi takipçilerinin eğitim dağılımı
Haber siteleri davranışsal olarak incelendiğinde, lise ve üstü eğitimli, özellikle de üniversite mezunu bireylerin sayfa gösterim ve süre bazında çok daha yoğun kullanıcılar olduğu dikkat çekiyor. Lise ve üstü eğitimli bireyler haber sitelerinde oluşturulan sayfa gösterimlerin %68’ini, bu sitelerde geçirilen sürenin de %70’ini oluşturuyorlar.

Tablo 6 _ 2011 Eylül ayında haber sitesi takipçilerinin, yapılan sayfa gösterim sayılarının ve sitelerde geçirilen sürenin eğitime göre dağılımı

SES (Sosyoekonomik Statü)

Haber siteleri takipçilerinin SES dağılımı da genel Internet kullanıcılarının dağılımıyla örtüşüyor.

Tablo 7 _ 2011 Eylül ayında genel Internet kullanıcıları ve haber sitesi takipçilerinin SES dağılımı
AB SES grubu haber sitelerinde yapılan sayfa gösterim sayısı (%38) ve süre (41%) bazında diğer SES gruplarına göre ön plana çıkıyor.

Tablo 8 _ 2011 Eylül ayında haber sitesi takipçilerinin, yapılan sayfa gösterim sayılarının ve sitelerde geçirilen sürenin SES gruplarına göre dağılımı
Tagged with:
 

Bir Cevap Yazın